Bao cao Sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

Thứ ba - 21/12/2021 18:24
UBNDTHỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số:      / BC-TH                        Kỳ Liên, ngày 19 tháng 12 năm 2021
                                                         
                                                         

 

 BÁO CÁO
SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
 
 
 
 
                                                                                                               Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp, học sinh
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên
Tổng số CBQL, GV, NV: 28 người, trong đó CBQL: 2 người; giáo viên: 23 người; nhân viên: 2 người. Tỉ lệ giáo viên/lớp: 1,29, tỉ lệ GV văn hóa 1 giáo/lớp: 1004; tỉ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo 81%.
3. Cơ sở vật chất trường học
Toàn trường có: 17 phòng học (trong đó có 15 phòng học kiên cố, 2 phòng học bán kiên cố); 1 phòng chức năng; 1 phòng thư viện; 1 phòng giáo dục thể chất; 1 nhà tập đa năng; 0 sân cỏ nhân tạo; 0 bể bơi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học
1.1. Thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của dịch Covid-19
- Chuyên môn nhà trường linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc xây phân phối chương trình, xây dựng thời khóa biểu hợp lí. Giao quyền tự chủ cho từng giáo viên trong việc điều chỉnh tiến độ thực hiện chương trình nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
- Tận dụng thời gian “vàng” để dạy học chương trình cốt lõi theo hướng dẫn tại văn bản 3969 của Bộ và văn bản 1755 của sở Giáo dục và Đào tạo trong đó tập trung ưu tiên cho dạy học các môn Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. Các giáo viên lên lớp phải có chương trình giáo dục cốt lõi của khối lớp mình cùng với kế hoạch bài dạy.
- Khai thác thời gian tự học ở nhà của học sinh.
          Đối với các dạng bài luyện đọc, luyện viết, luyện tập, ôn tập hoặc các bài có nội dung đơ giản, giáo viên yêu cầu học sinh tự học ở nhà rồi đến lớp chữa bài và giải đáp thắc mắc theo hình thức (lớp học đảo ngược).
- Khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm giao bài tập, các dạng bài kiểm tra cho học sinh như: Azota, Qizizz, Google forms, Ka hoot hoặc các trang mạng hã hội như Zalo, messenge... và phải thực hiện chấm chữa đầy đủ, phối hợp với phụ huynh để kiểm soát và kịp thời khuyến khích học sinh.
-  Các tổ khối chuyên môn xây dựng đề cương ôn tập các môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử- Địa lí, Khoa học, Tự nhiên - xã hội để học sinh ôn tập ở nhà. Khuyến khích học sinh tham gia sân chơi “ Trạng nguyên Tiếng Việt” để mở rộng vốn từ và khả năng sử dụng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá.
- Khảo sát chất lượng 1 lần/tháng đối với học sinh hoàn thành trở lên và 2 lần/ tháng đối với học sinh yếu.
1.2. Đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt và tự chủ của nhà trường, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
- Chuyên môn nhà trường linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong việc xây phân phối chương trình, xây dựng thời khóa biểu hợp lí. Giao quyền tự chủ cho tổ chuyên môn, từng giáo viên trong việc điều chỉnh tiến độ thực hiện chương trình nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
- Hình thức sinh hoạt chuyên môn vừa trực tiếp, vừa trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo hoạt động chuyên môn diễn ra bình thường. Giảm thiểu các hoạt động thao giảng, hội giảng.
1.3. Công tác huy động các nguồn lực để chăm lo cho giáo dục và đào tạo
+ Vận động tài trợ để mua sắm bàn ghế, tivi. Tu sửa CSVC số tiền 162/197 triệu. Đã mua thêm 3 tivi cho khối 1,2. Mua 80 bộ bàn ghế; bổ sung thiết bị, tài liệu, đồ dùng dạy học.
1.4. Thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2:
- Về quy mô: Toàn trường có: 4 lớp một với 123  học sinh; 3 lớp 2 có 107 học sinh. Việc bố trí giáo viên dạy các lớp 1,2 rất được nhà trường quan tâm. Đối với khối lớp 1 trong 4 giáo viên đứng lớp thì có 3 giáo viên chuyên dạy lớp 1 các năm học trước đó, 1 giáo viên mới được bố trí năm đầu nhưng cũng đã được tập huấn, bồi dưỡng. Khối lớp 2 có 3 giáo viên đứng lớp thì có 2 giáo viên chuyên dạy lớp 2 và 1 giáo viên theo lớp 1 lên, tất cả các giáo viên lớp 1,2 đều được tập huấn và sinh hoạt chuyên đề đầy đủ.
Chất lượng khối 1 có 121 học sinh được đánh giá trong đó:
Môn Tiếng Việt: Hoàn thành Tốt: 112 em chiếm 92%; Hoàn thành: 7 em chiếm 6%; Chưa hoàn thành: 2 em chiếm 2%
Môn Toán: Hoàn thành Tốt: 103 em chiếm 85%; Hoàn thành: 15 em chiếm 12%; Chưa hoàn thành: 3 em chiếm 3%
 
Chất lượng khối 2: Môn Tiếng Việt: Hoàn thành Tốt: 85 em chiếm 79%; Hoàn thành: 22 em chiếm 21%; Chưa hoàn thành: 0 em chiếm 0%
Môn Toán: Hoàn thành Tốt: 74 em chiếm 69%; Hoàn thành: 32 em chiếm 30%; Chưa hoàn thành: 1 em chiếm 1%
1.5. Thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5:
Nhà trường bố trí dạy học 5 buổi/ tuần đồng thời mỗi lớp có từ 1-2 buổi luyện tập cũng cố cho học sinh. Bố trí các tổ, khối rà soát, xây dựng chương trình cốt lõi để thực hiện nhằm rút ngắn thời gian. Các môn ít tiết như Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất được bố trí ít thời lượng hơn. Chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ  huynh học sinh khai thác tốt thời gian học ở nhà.
          1.6. Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh
a) Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
- Ban giám hiệu tập trung bàn, xây dựng quy chế chuyên môn chi tiết, có tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá thường xuyên.
 •  
mới:
+ Áp dụng trong việc trang trí lớp học: Đưa cây xanh vào lớp học; phát huy góc sinh nhật; Sản phẩm của em; …
+ Áp dụng trong việc tổ chức học nhóm: Nhóm phải có nhóm trưởng, thư ký; thảo luận theo trình tự cá nhân, cặp đôi, chia sẻ trước lớp, phản biện của các nhóm còn lại.
+ Giờ học được tổ chức dưới đạng các hoạt động cơ bản như: Khởi động, khám phá, luyện tập thực hành và vận dụng sáng tạo.
 • Tổ chức chuyên đề các tiết dạy có sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột.
mua sắm thêm các thiết bị dạy học; Thống kê địa chỉ dạy các bài có sử dụng phương pháp này.
 • Dạy theo phương pháp Mỹ thuật Đan Mạch: Bố trí thời khóa biểu 2 tiết 1
lần ở một số lớp; bố trí tủ lưu trử sản phẩm của học sinh; Khuyến khích học sinh sáng tạo các sản phẩm mang tính phá cách.
 • Tổ chức chuyên đề dạy học lớp 1,2 theo bộ sách Cánh Diều.
 • Chuyên đề “ Dạy học chương trình hiện hành theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất” cho học sinh từ khối 3 đến khối 5.
 • Kết quả của việc đổi mới phương pháp: có nhiều học sinh giải được các
bài tập ở mức 4. Kết quả học sinh xếp loại hoàn thành xuất sắc khá cao. Nhiều sản phẩm Mỹ thuật được lưu giữ khá đẹp, hấp dẫn, thể hiện khéo léo trên đôi bàn tay của học sinh. Kỹ năng sống của học sinh khá nhuần nhuyễn. Giá trị đạo đức của học sinh được phát triển. Học sinh ngoan, lễ phép vâng lời thầy cô.
b) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học
- Với quan điểm: đánh giá là học tập, đánh giá nhằm thúc đẩy quá trình học tập của học sinh, nhà trường xem đánh giá học sinh là khâu đột phá.
- Công tác kiểm tra thường xuyên được nhà trường chú trọng. Ban giám
hiệu, ban kiểm tra nội bộ khảo sát theo hình thức cuốn chiếu từ lớp 1 đến lớp 5 theo từng môn. Ghi chép những học sinh yếu để chỉ đạo giáo viên kèm cặp đồng thời bồi dưỡng học sinh có năng khiếu nâng cao chất lượng mũi nhọn. Tập trung động viên khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa.
 • Kết quả kiểm tra định kỳ nghiêm túc, đúng quy định là một minh chứng
cho sự cống hiến, sáng tạo của giáo viên nên nhà trường tổ chức đánh giá bàn giao chất lượng hết sức công bằng, công tâm, coi thi đúng quy định, quy chế. Việc ra đề thi được nhà trường quan tâm, ra đề theo 4 mức cho các khối 3,4,5 và 2 mức đối với các lớp 1,2; tổ chức ra 2 mã đề tránh việc học sinh nhìn bài đánh giá xếp loại học sinh thiếu khách quan. Riêng nội dung này được cán bộ, giáo viên, phụ huynh hưởng ứng.
          1.7. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
a) Dạy học Ngoại ngữ
- Nhà trường tổ chức dạy ngoại ngữ 1 cho học sinh lớp 3,4,5 với 4 tiết/ tuần. Khai thác có hiệu quả phòng lad để nâng cao chất lượng dạy học.
Tổ chức các hoạt động“câu lạc nói tiếng Anh”; tổ chức tốt cuộc thi IOE cấp trường thành công được chuyên viên phòng đánh giá cao. Đăng cai tổ chức chuyên đề dạy học tiếng Anh cụm vùng trong đạt kết quả tốt. Chất lượng môn tiếng Anh được cải thiện rõ rệt.
b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học
Do không có giáo viên nên nhà trường không tổ chức dạy học tiếng Anh cho học sinh.
- Nhà trường chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện dạ học ngoại ngữ và tin học theo chương trình giáo dục Phổ thông 2018.
1.8. Chất lượng giáo dục (Phụ lục đính kèm)
…………………………………………………………………………………
2. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện công bằng trong giáo dục
2.1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ đạt mức độ 3. Trong năm học, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Tỷ lệ huy động học sinh lớp 1 trên địa bàn 96/96 em đạt 100%.
2.2. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
…………………………………………………………………..
2. 3. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
a) Đối với trẻ khuyết tật:
Toàn trường có 2 học sinh khuyết tật (có hồ sơ) và 3 em có biểu hiện thiểu năng nhưng không có hồ sơ. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật. Quan tâm giúp đỡ các em về vật chất và tinh thần. Huy động các tổ chức cá nhân quyên góp hỗ trợ, giúp đỡ những học sinh này. Phối hợp với trạm y tế phường làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe. Hoàn thiện hồ sơ để các em được hưởng chế độ đồng thời miển giảm các khoản đóng nộp cho các em. Chỉ đạo Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động quyên góp tiền và hiện vật giúp đỡ các em khuyết tật.
b) Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn:
Toàn trường có 11 học sinh nghèo và cận nghèo, mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường, đội TNTPHCM thường xuyên quan tâm tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần cho các em như hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho các em.
3. Điều kiện đảm bảo đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
3. 1. Đảm bảo đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học
a) Thực hiện rà soát, tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT cấp tiểu học
Toàn trường có 22 giáo viên đạt tỷ lệ 1,29 giáo viên/lớp. Trong số đó có 17 giáo viên văn hóa đạt tỷ lệ 1 giáo viên/lớp. Giáo viên đạt trình độ chuẩn 18 người đạt tỷ lệ 81%. Nhà trườngđã bố trí giáo viên hợp lý để phát huy được thế mạnh của họ, đặc biệt chú trọng lựa chọn giáo viên các khối 1,2.
Tham mưu với các cấp xin thêm giáo viên tin học và một số giáo viên văn hóa đảm bảo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng có hiệu quả cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí qua các chuyên đề. Tổ chức tham gia tập huấn một cách nghiêm túc và có hiệu quả.
3.2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học
Từ nguồn xã hội hóa và tiết kiệm chi, nhà trường đã mua sắm trang thiết bị dạy học cần thiết như: mua thêm 3 bảng chống lóa, 80 bộ bàn ghế, 3 tivi thông minh, xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo xanh-sạch-đẹp- an toàn. Xây thêm các điểm rửa tay sát khuẩn phục vụ cho giáo viên và học sinh.
3.3. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Nhà trường luôn chăm lo cho chất lượng giáo dục. Thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Nhà trường đang rà soát hồ sơ, thu thập minh chứng chuẩn bị kiểm tra lại sau 5 năm. Duy trì chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3.
4. Công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Nhà trường thường xuyên khai thác sổ liên lạc điện tử, và các trang mạng xã hội để tuyên truyền các chủ trương liên quan đến giáo dục. Công khai chất lượng, đội ngũ, cơ sở vật chất để phụ huynh học sinh được rõ. Tuyên truyền về việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa nên phụ huynh rất đồng  tình.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
Chưa có giáo viên tin học để triển khai dạy học tin học cho học sinh.
Một số giáo viên tương đối lớn tuổi nên khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Hiện nay một số hạng mục lớn về cơ sở vật chất như: sân chơi, bãi tập cho học sinh, hệ thống các phòng học đã bị xuống cấp.
VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
 1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kịp thời sửa đổi thông tư 01.02,03,04 về xếp hạng, ngạch giáo viên. Không để giáo viên chịu thiệt thòi về lương và bất cập, thiếu công bằng trong xếp hạng.
2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Cần có định hướng chỉ đạo kịp thời về chuẩn bị CSVC, trang thiết bị dạy học cho năm học 2022-2023, trong đó mỗi trường học cần có một phòng Tin 30-35 máy vi tính và giáo viên Tin học để giảng dạy.
3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu UBND tỉnh cấp trang thiết bị kịp thời cho các trường: Tivi, máy tính...
Đánh giá lại các phần mềm sử dụng tại các trường, cần đề nghị tích hợp các nội dung vào một số phần mềm để tránh quá tải.
4. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu kịp thời UBND thị xã về khoản mua sắm tivi theo như kế hoạch đầu năm; tham mưu về CSVC, đội ngũ đặc biệt là GV môn Tin học để kịp vào năm học 2022-2023.
Phần II
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
A. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tiếp thực hiện tốt công tác Phòng- Chống dịch bệnh. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong điều kiện vừa phòng chống dịch, vừa dạy học.
2. Bổ sung đủ trang thiết bị dạy học. Đặc biệt đối với lớp 1 và lớp 2;
3. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình GD phổ thông mới 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh lớp 5 tiếp cận chương trình lớp 6.
4. Linh hoạt, sáng tạo trong điều kiện vừa phòng chống dịch, vừa dạy học. Tranh thủ, tận dụng thời gian khi dạy học trực tiếp trên lớp, đẩy nhanh chương trình sớm nhất. Ưu tiên các môn Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh. Hoàn thành chương trình cuối tháng 3/2022.
          5.Tiếp tục đổi mới PP dạy học, vận dụng các thành tố tích cực của PP dạy học mới VNEN. Tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học và trong quản lý.
          6. Hoàn thành Tự đánh giá KĐCL, đề nghị đánh giá ngoài và kiểm tra trường chuẩn QG sau 5 năm vào năm học 2022-2023;
          7. Tham gia đầy đủ, có kết quả cao các cuộc thi, các phong trào thi đua, tổ chức tốt các hoạt động. Khuyến khích, động viên học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trên tinh thần tự nguyện.
B, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ.
I.Đẩy mạnh công tác truyền thông.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Đặc biệt đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 1,2,3.
Phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.
II. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Tham mưu với phòng GD-ĐT, UBND thị xã tuyển đủ giáo viên, đảm bảo định biên, đảm bảo tỷ lệ cơ cấu tiết dạy; Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên về  phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ…
Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối chuyên môn trong trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học.
III. Thực hiện chương trình giáo dục.
1.Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình GDPT tỉnh Hà Tĩnh gia đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 215/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  về thực hiện nhiệm vụ dạy học lớp 1 năm học 2020-2021, lớp 2 năm học 2021-2022.
*Đối với lớp 1 và lớp 2:
Triển khai và thực hiện Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19 tháng 2 năm 2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình GDPT tỉnh Hà Tĩnh gia đoạn 2020-2025; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 215/KH-GD&ĐT ngày 04/12/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo  về thực hiện nhiệm vụ dạy học lớp 1 năm học 2020-2021, hướng dẫn dạy học lớp 2 năm học 2021-2022.
*Đối với các lớp 3,4,5.
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Tiếp tc trin khai thc hin nghiêm túc Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hưng dn thc hin Chương trình giáo dc ph thông hin hành theo đnh hưng phát trin năng lc, phm cht hc sinh, chỉ đạo thc hin chương trình, kế hoch giáo dc nghiêm túc, linh hot, sáng to.
2. Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh.
Chỉ đạo tốt việc đánh giá học sinh lớp 1 và lớp 2 theo thông tư 27//2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của bộ GDĐT về quy định đánh giá học sinh Tiểu học; đánh giá các khối còn lại theo Thông tư số 22/2016 TT-BGDĐT, văn bản hợp nhất TT 22, TT 30 về Đánh giá học sinh tiểu học.
Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5 thực hiện theo công văn số 5276/BGDĐT-GDTH ngày 25/5/2007 của Bộ GD&ĐT. 
3. Nâng cao chất lượng dạy - học môn Tiếng Anh:
          Tiếp tục triển khai việc dạy học tiếng Anh theo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 ban hành theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020, Công văn của Sở GDĐT hướng dẫn triển khai giảng dạy môn tiếng Anh tiểu học năm học 2021-2022 và các văn bản hiện hành của Bộ GDĐT.      
          Dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh, trong đó tập trung phát triển hai kĩ năng nghe và nói Tăng cường các hoạt động học tập ngoài lớp học.
Bố trí dạy 4 tiết/tuần các khối 3,4,5. Cho học sinh lớp 2 làm quen 2 tiết/ tuần.
4. Công tác ph đo, kèm cp hc sinh yếu, hc sinh khuyết tt hc hòa nhp; bi dưng hc sinh có năng khiếu:
* Ph đo hc sinh yếu, kém:
Đồng chí phó  hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém;
Các tổ phân công giáo viên có kinh nghiệm, giáo viên giỏi phụ đạo học sinh yếu, kém. Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; tổng hợp kết quả, tham mưu với Ban giám hiệu có những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả công tác phụ đạo học sinh.
Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của các tổ, khối chuyên môn.
*Dạy học sinh khuyết tật:
Huy động học sinh khuyết tật và chậm phát triển trí tuệ được học hòa nhập. Trong đó 1 em được tham gia đánh giá bình thường, 4 em GD hòa nhập: (Hải Nguyên, Minh Tuấn, Gia Hân, Hoàng Thiên); quan tâm 12 học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi có đủ điều kiện để tham gia học tập và vui chơi.
          * Công tác bi dưng  hc sinh năng khiếu
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu để phát triển như Âm nhạc, Mỹ thuật. Bồi dưỡng học sinh tham gia thi thể thao. Điền kinh cấp Cụm, thị xã và cấp tỉnh. Không thành lập đội tuyển để bồi dưỡng. Khuyến khích động viên học sinh tham gia các sân chơi: Toán Quốc tế khu vực Châu Á, Tiếng Anh, Trạng nguyên Tiếng Việt….
5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kĩ năng sống, giáo dục thể chất, y tế học đường và hoạt động xã hội.
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào vở thực hành kĩ năng sống của các lớp để rèn luyện các kĩ năng cho học sinh.
 Tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp khoa học, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Thông qua nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, giáo dục thông qua di sản, giáo dục pháp luật,... vào nhà trường. Phối hợp với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường tổ chức các cuộc thi giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, các hoạt động ngoại khóa, ... mang tích giáo dục, tính nhân văn, hấp dẫn học sinh tham gia một cách hứng thú với thái độ tự giác, tự chủ và ý thức sáng tạo.
6. Thc hin phong trào “ Gi v sch - viết ch đp”
Thông qua họp phụ huynh đầu năm để quán triệt tinh thần mua đủ sách, vở, dụng cụ học tập cho học sinh.
Giáo viên phải mẫu mực về chữ viết và cách trình bày, chấm điểm, lời phê trong sách, vở học sinh phải rõ ràng, chính xác. Đối với những em viết chữ xấu, GV cần phối hợp với phụ huynh để uốn nắn giúp đỡ.
Có đầy đủ bảng chữ mẫu ở mỗi lớp học.
Hàng tháng giáo viên chấm và xếp loại VSCĐ theo quy định.
Phát động phong trào viết chữ đẹp cho cả giáo viên và học sinh.
+Tổ chức thi viết chữ đẹp ở các học sinh trong lớp và giữa các lớp trong trường theo định kỳ 4 lần/ năm. Chọn bài và công nhận giải vào cuối năm.
 Mỗi khối: 1 nhất, 2 nhì, 3 giải 3; 5 giải KK; (riêng khối 1 khuyến khích 2 giải nhất, 2 giải nhì).
          Trường đạt tiêu chuẩn VSCĐ.
IV. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.
          * Thực hiện có hiệu quả dạy học lớp 1,2 theo chương trình GDPT 2018;
          * Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo Công văn 1717/SGDĐT-GDTH ngày 25/11/2014 về Hướng dẫn vận dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật mới.
          * Tiếp tục triển khai phương pháp “Bàn tay nặn bột”: Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong các bài dạy có liên quan
V. Đi mi công tác qun lí, ng dng CNTT trong qun lý, Dy - hc,
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong các trường tiểu học.
- Phát huy quyền tự chủ; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/217/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.
- Quản lý Tài chính, tài sản:
Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1338/ SGDĐT ngày 28/8/2012 của  Sở Giáo dục và Đào tạo;
            Mỗi năm học tổ chức kiểm kê, kiểm tra tài chính 3 lần vào đầu năm học, cuối năm ngân sách và cuối năm học. Kiểm tra bất thường theo thông báo của Hiệu trưởng.
VI. S dng hiu qu cơ s vt cht, sách giáo khoa và tài liu tham kho, thiết b dy hc.
+Thư viện.
Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.
Bảo đảm ngay từ khi bước vào năm học mới tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định của Bộ GDĐT. Đặc biệt lớp 1và lớp 2 phải có đầy sách vở, đồ dùng quy định.
Giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để học sinh không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thư viện nhà trường.
Tổ chức cho học sinh để sách vở, đồ dùng học tập tại lớp.
Phát huy hiệu quả thư viện thân thiện gắn với thư viện xanh nhằm tạo ra môi trường, không gian đọc và tổ chức các hoạt động giáo dục bổ ích nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách, tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường.
            Xây dựng tủ sách dùng chung tại các lớp ( sách dùng chung, truyện, sách tham khảo)
Duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn của thư viên Xuất sắc.
+ Thiết bị dạy học.
Rà soát, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009. Khai thác các nguồn lực để từng bước đầu tư các thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học.
Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, nhất là thiết bị học Tiếng Anh. Bảo quản tốt và sử dụng hiệu quả đàn piano kĩ thuật số trong giờ học Âm nhạc và các hoạt động giáo dục khác.
          Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học một cách hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học.
          Khuyến khích sử dụng các phần mềm dạy học, thiết bị dạy học điện tử đáp ứng yêu cầu của nội dung chương trình, chuẩn kiến thức, đổi mới phương pháp và sách giáo khoa.
VII. Duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đơn vị Văn hóa, gắn với xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Duy trì các tiêu chuẩn kiểm định chất lương cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đơn vị Văn hóa, gắn với xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Hoàn thành Tự đánh giá mời đánh giá ngoài và kiểm tra trường chuẩn Quốc gia vào năm học 2022-2023.
VIII. Công tác quản lý, kiểm tra nội bộ.
Tăng cường công tác chỉ đạo thanh tra, kiểm tra kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ giáo viên đoàn kết nhất trí có vai trò trách nhiệm, có ý thức làm chủ tập thể.
          Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra việc dạy thêm của giáo viên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
IX. Mt s hot đng khác.
 • Học sinh:
+ Tham gia các sân chơi trí tuệ (Toán Quốc tế khu vực Châu Á, Tiếng Anh, Trạng nguyên Tiếng Việt….)
          + Tham gia cuộc thi STKT Thanh thiếu niên (giao mỗi Tổ 1 sản phẩm);
          + Tổ chức sân chơi Giao lưu Tiếng Anh; Tuổi thơ khám phá cấp trường.
          + Tham gia thi TDTT, ĐK cấp thị và cấp tỉnh;
          + Thành lập câu lạc bộ Toán TT, Bóng đá, cờ vua, Âm nhạc.
 • Đối với giáo viên:
          + Tham gia các cuộc thi do ngành, công đoàn và các tổ chức phát động
+ Viết bài đăng trên trang web của trường"Diễn đàn Giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh”, trên các báo, tạp chí chuyên ngành về giáo dục.
+ Tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương.
 • Tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm năm học
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
- Các tổ CM;
- HT, Phó HT.;
- Trang Websa
- Lưu VT
.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Minh Châu
 
 

Tác giả bài viết: Lê Minh Châu

Nguồn tin: Trường tiểu học Kỳ Liên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây