PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu - 26/11/2021 22:48
PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN
 

Số:      /KH-THKL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Kỳ Liên, ngày 13 tháng 9 năm 2021
 

 

KẾ HOẠCH
 Tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới
 
Thực hiện Văn bản số 5993/UBND-VX ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới; Kế hoạch số 1736/KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế  về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trường TH Kỳ Liên triển khai Kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình mới như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giữ vững chất lượng, hiệu quả giáo dục.
          2. Yêu cầu
          Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn trong tổ chức thực hiện.Triển khai nghiêm túc Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, quy định về phòng chống dịch COVID-19 của các cấp có thẩm quyền.
          II. THỜI GIAN THỰC HIỆN
          Bắt đầu từ ngày 15/9/2021 đến khi có thông báo mới.
                    III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY HỌC
          Tổ chức dạy học trực tiếp 2 ca (sáng, chiều); giữ nguyên số học sinh/lớp. Mỗi tuần học 05 buổi, mỗi buổi học 04 tiết ( theo phương án 1 của Kế hoạch số 1736/ KHLN-SGDĐT-SYT ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế  về việc tổ chức dạy học trong tình hình mới đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên). Cụ thể như sau
          - Bố trí thời gian học trực tiếp tại trường từ thứ 2 đến thứ 6:
          + Khối 3, 4, 5: Học vào các buổi sáng;
          + Khối 1, 2: Học vào các buổi chiều.
          - Phân phối các tiết dạy học trực tiếp theo từng môn như sau:
          + Đối với lớp 1: Dạy 20 tiết/tuần, trong đó: Toán: 3 tiết; Tiếng Việt: 11 tiết; các môn còn lại (Đạo đức, TNXH, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, HĐTN) mỗi môn 01 tiết.
          + Đối với lớp 2: Dạy 20 tiết/tuần, trong đó: Toán: 3 tiết; Tiếng Việt: 10 tiết; TNXH: 2 tiết các môn còn lại (Đạo đức, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, HĐTN) mỗi môn: 01 tiết.
          + Đối với lớp 3,4,5: Dạy 20 tiết/tuần, trong đó: Toán: 5 tiết; Tiếng Việt: 5 tiết; Tiếng Anh: 4 tiết (riêng những trường chưa đủ giáo viên Tiếng Anh thì bố trí số tiết theo số giáo viên hiện có); các môn còn lại (Đạo đức, Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Âm nhạc, Mỹ thuật) mỗi môn 01 tiết.
          3. Lưu ý:
                      - Các trường học trên tinh thần tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp, xác định các kiến thức, kĩ năng cốt lõi của các môn học để tổ chức dạy học vừa đảm bảo hoàn thành chương trình dạy học vừa có thể thích ứng trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp phải chuyển sang dạy trực tuyến.
            - Cùng với việc tổ chức dạy học trực tiếp, phát huy việc tổ chức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức khác tại nhà theo Văn bản số 1668/SGDĐT-GDPT ngày 01/9/2021 của Sở GDĐT về tổ chức tựu trường, khai giảng và dạy học năm học 2021-2022.
          IV. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
          1. Khi tổ chức dạy học trực tiếp, thực hiện các biện pháp sau đây:
- Tổ chức đo thân nhiệt cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, khách đến làm việc trước khi vào trường đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, không để tập trung đông người trước cổng trường.
- Thông báo rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh không đi đến trường và không được đưa học sinh đến trường nếu bản thân hoặc học sinh đang trong thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,…
- Theo dõi sức khỏe  học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên chặt chẽ để phát hiện kịp thời các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,.. đưa ngay về phòng cách ly (đã bố trí sẵn) và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để xử lý.
-  Thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế (riêng quy định về Khoảng cách đảm bảo phân luồng theo lớp tuyệt đối).
- Không sinh hoạt tập thể trực tiếp (chào cờ, các sinh hoạt đoàn, đội, các hoạt động giáo dục trải nghiệm…).
- Giữa các tiết học giải lao tại phòng học.
- Quản lý, phân luồng học sinh đi vệ sinh đảm bảo giữ khoảng cách theo khuyến cáo của ngành y tế; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phòng học, nhà vệ sinh, đảm bảo các phòng học và nhà vệ sinh thông thoáng bằng thông khí tự nhiên hoặc quạt.
- Phân luồng học sinh đảm bảo khoảng cách tối đa, bố trí lệch giờ khi đến trường và ra về, không để tập trung đông người trước cổng trường:
TT KHỐI TS HS TS BUỔI THỜI GIAN RA VỀ
1 III 113 315 SÁNG 7h00 10h00
2 IV 110 7h10 10h10
3 V 92 7h20 10h20
4 I 123 229 CHIỀU 13h50 16h50
5 II 106 14h00 17h00
         
  Cộng 544 544      
 
 Ca sáng có 10 lớp. K5 3 lớp lớp vào học 7h00, ra về 10h00; K4 3 lớp vào học 7h10 ra về 10h10; K3 4 lớp vào học 7h20 ra về 10h20.
Ca chiều có 7 lớp. K1 4 lớp lớp vào học 14h00, ra về 17h00; K2 3 lớp vào học 14h10 ra về 17h10
- Trong trường hợp phát hiện có học sinh là F1, F2 hoặc các trường hợp nghi nhiễm được phát hiện trong thời gian học tại trường: Đưa ngay học sinh là F1, F2 hoặc trường hợp nghi nhiễm xuống phòng cách ly tạm thời theo lối đi riêng, báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường và cơ quan y tế để xử lý các bước tiếp theo; yêu cầu học sinh ở yên tại các lớp học không được ra ngoài; ổn định tâm lý học sinh, cán bộ và giáo viên; căn cứ vào tình hình, diễn biến cụ thể để xử lý các bước tiếp theo đảm bảo nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bênh COVID-19 khi ở nhà, đặc biệt là quy định 5K.
          2. Tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Y tế và Ngành Giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học:
          - Văn bản liên ngành số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Sở Y tế và Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học từ năm học 2021-2022.
          - Văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ GD&ĐT về quy định đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của trường học;
          - Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.
          - Các văn bản, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương ở từng thời điểm cụ thể.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Công tác truyền thông
Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cha mẹ học sinh và toàn thể Nhân dân đối với việc tổ chức cho học sinh các cấp học trở lại trường học tập.
                    2. Ban giám hiệu
          - Xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19 của nhà trường; phương án phòng, chống dịch phải bao gồm sơ đồ và bố trí phân luồng di chuyển trong nhà trường khi xuất hiện các trường hợp F1, F2 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.
          - Thành lập các Tổ an toàn COVID-19 của nhà trường, thực hiện tuyên truyền, phát hiện, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          - Quản lý thông tin cá nhân học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; yêu cầu học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên thông báo ngay khi có tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 hoặc có bất thường về sức khỏe.
          -  Khi có trường hợp nghi mắc hoặc F1, F2 tại nhà trường báo cáo khẩn cấp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, phường và cơ quan y tế địa phương để triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn./.
          3. Đối với giáo viên
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,....
- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).
- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BLUEZONE), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI) nếu sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.
          4. Đối với cha mẹ học sinh
- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.
- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).
- Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc phân luồng đi lại theo khối lớp khi vào trong trường (nếu có).
- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,... để được khám, tư vấn, điều trị.
- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
          5. Đối với học sinh
- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.
- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).
- Thực hiện giãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc phân luồng đi lại theo khối lớp khi vào trong trường (nếu có).
- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,... để được khám, tư vấn, điều trị.
- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch COVID-19.
  - Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cảm cúm, đau rát họng, mất vị giác,....
- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết.
- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét (như xếp hàng, tổ chức mít tinh, khai giảng...).
- Phải cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BLUEZONE), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI) nếu sử dụng thiết bị điện thoại thông minh.
6. Trách nhiệm của khách đến thăm và làm việc
- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.
- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.
- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét.
- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BLUEZONE), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).
- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.
- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.
 
 
Nơi nhận:                                                                                                                     
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng GD-ĐT;
- Các tổ CM;
-  Lưu: VT.
                                                                                        
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Lê Minh Châu
 
 

 

Tác giả bài viết: Lê Minh Châu

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Liên

 Từ khóa: Kế hoạch dạy hoc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây