CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOAN 2020-2030

Thứ sáu - 03/03/2023 10:39
UBND THỊ XÃ KỲ ANH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ LIÊN
Số:10/CLPTGD-TH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Kỳ Liên, ngày 08 tháng 01 năm  2020
ĐỀ ÁN
Phát triển Trường Tiểu học Kỳ Liên
Giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030
Kỳ Liên là đơn vị nằm phía Nam thị xã Kỳ Anh Kỳ Anh, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Phía Nam giáp phường Kỳ Phương, phía Đông tiếp giáp với Khu Công nghiệp Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, phía Tây ngăn cách bởi dãy Hoành Sơn giáp huyện Quảng Hợp tỉnh Quảng Bình, phía Bắc, Tây Bắc tiếp giáp phường Kỳ Long. Kỳ Liên có diện tích tự nhiên 12135,5 ha. Dân số có 1272 hộ, 4719 nhân khẩu.
Trường Tiểu học Kỳ Liên được thành lập năm 1986, tách. Là một trong những trường đầu tiên của huyện Kỳ Anh xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia giai đoan 1996-2000. Năm 2007 trường tiếp tục được công nhận trường chuẩn Quốc gia Mức độ 1.
Tiếp tục xây dựng và phát triển, trường tiểu học Kỳ Liên đã được UBND tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm 2011. Năm 2017 trường tiếp tục được công nhận lại sau năm năm đạt chuẩn Mức độ 2 theo Quyết định số 1687/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, trường Tiểu học Kỳ Liên vẫn giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Chất lượng đội ngũ ngày càng được củng cố và nâng cao; 100% giáo viên đạt trình độ đạt chuẩn. Số giáo viên giỏi các cấp ngày càng tăng; hiện tại có 10 giáo viên đạt GVG cấp thị xã, 4 giáo viên và CBQL giáo viên giỏi cấp tỉnh. Hàng năm, số học sinh xếp loại Hoàn thành Tốt đạt tỷ lệ cao.
       * Mặt mạnh: Kỳ Liên được thừa hưởng về truyền thống văn hóa, chính trị và  Anh hùng LLVT trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của các xã phường Kỳ Long, Kỳ Phương, Kỳ Lợi.
Kỳ Liên có ảnh hưởng trực tiếp của Dự án Formosa nên tuy gặp một số khó khăn nhưng có điều kiện để phát triển kinh tế. Do vậy đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, CSVC hạ tầng trong những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ.
Trên chặng đường xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Liên đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, phát triển khá mạnh về kinh tế, chính trị ổn định, công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, lĩnh vực văn hóa giáo dục không ngừng phát triển. Đảng bộ và nhân dân phường Kỳ Liên luôn gắn bó, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt.
* Mặt yếu: Kinh tế phát triển không đồng đều, thu nhập của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; thương mại, dịch vụ chưa phát triển nên đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn.
Thu ngân sách của địa phương hàng năm thấp nên kinh phí đầu tư cơ bản chủ yếu do nhân dân đóng góp, kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp.
I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VÀ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Môi trường bên trong:
1.1. Điểm mạnh:
a) Đội ngũ:
+ Cán bộ quản lý: 2 người, trong đó: Hiệu trưởng: 01 (Trình độ CM: CĐ; Trình độ Chính trị: TC; Trình độ QLGD: ĐH; Trình độ Ngoại ngữ: B2; Trình độ Tin học: Tin học ứng dụng); Phó Hiệu trưởng: 1 (Trình độ CM: ĐH, Trình độ Chính trị: TC; Trình độ QLGD: Chứng chỉ; Trình độ Ngoại ngữ: B1; Trình độ Tin học: Tin học ứng dụng).
+ Giáo viên: 22 người, trong đó có: 17 giáo viên Văn hóa,1 giáo viên Mỹ thuật; 2 giáo viên Tiếng Anh; 1 giáo viên Thể dục; 1 giáo viên ÂN.
 Tổng phụ trách Đội: 01 người.
Trình độ CM: Đại học 17, Cao đẳng 3, trung cấp 2.
+ Nhân viên: 2 người: 01 nhân viên Thư viện/Thiết bị. 01 nhân viên kế toán. Trình độ CM: Đại học: 0, Trung cấp: 2.
+ Phục vụ:  01 nhân viên bảo vệ (Trình độ CM: 0).
- Công tác tổ chức quản lý của ban giám hiệu khoa học, sáng tạo. Kế hoạch ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Ban giám hiệu được sự tín nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; giám nghĩ giám làm, giám chịu trách nhiệm.
- Đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức tổ chức kỷ luật, nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường, mong muốn nhà trường phát triển.
- Trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của một số giáo viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
b) Học sinh:
*Dự báo số lượng
DỰ BÁO SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH ĐẾN NĂM 2030
TT Năm sinh SL Năm học Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 Toàn trường
    Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp Số HS Số lớp
1 2014   2020-2021 103 4 112 4 108 3 95 3 83 3 501 17
2 2015   2021-2022 124 4 107 3 115 4 108 3 92 3 546 17
3 2016 123 2022-2023 155 5 124 4 107 3 115 3 108 3 584 18
4 2017 80 2023-2024 160 5 155 5 124 4 107 3 115 3 616 20
5 2018 77 2024-2025 140 4 160 5 155 5 124 4 107 3 651 21
6 2019 95 2025-2026 120 4 117 4 120 4 130 4 124 4 699 22
7 2020 77 2026-2027 120 4 120 4 117 4 120 4 130 4 735 23
8 2021 64 2027-2028 120 4 120 4 120 4 117 4 120 4 770 24
9 2022   2028-2029 120 4 120 4 120 4 120 4 117 4 800 25
10 2023   2029-2030 120 4 120 4 120 4 120 4 120 4 836 26
       * Chất lượng giáo dục năm học 2020-2021.
Tổng số học sinh: 501 em; tổng số lớp: 17 lớp:
- Hoàn thành nhiệm vụ môn học và các hoạt động giáo dục: 99,0%.
- Xếp loại đạt các phẩm chất và năng lực học sinh: 100%.
          c) Cơ sở vật chất hiện có:
- Trường có diện tích khuôn viên là 12.517,2 m2. Diện tích xây dựng 2237 m2. Khu vực sân chơi, bãi tập thể dục cho học sinh chiếm diện tích 2350 m2, sân chơi bằng phẳng, an toàn, có nhiều cây bóng mát.
+ Số phòng học hiện có: 17 phòng, trong đó phòng kiên cố:15 phòng; phòng cấp 4: 2;
+ Số phòng phòng bộ môn (phòng GDTC, phòng nghệ thuật, phòng tin, phòng Tiếng Anh): 4 phòng kiên cố;
+ Văn phòng: 60 m2;
+ Phòng Thư viện, Thiết bị: 2 phòng. Diện tích phòng Thư viện 120m2, phòng thiết bị 45m2 . Thư viện đã được công nhận đạt Thư viện Xuất sắc.
+ Nhà vệ sinh: 3 khu vực, đủ cho giáo viên, học sinh;
+ Nhà đa chức năng:1 nhà đạt chuẩn;
+ Bàn ghế giáo viên, học sinh, bảng lớp: Đầy đủ, đạt chuẩn quy định;
+ Thiết bị dạy học: Đảm bảo cho việc dạy, học.
d) Thành tích chính đã đạt được:
Trường đạt chuẩn QG mức độ II năm 2011, kiểm tra công nhận lại sau 5 năm đạt mức độ II năm 2017.
Được công nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến lần gần đây nhất là năm học 2019-2020.
1.2. Điểm yếu:
a) Về đội ngũ:
- Một số cán bộ, giáo viên, nhân viên ý thức tổ chức kỷ luật chưa tốt, chưa tâm huyết với nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc còn hạn chế.
- Nhiều giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn nhưng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm rất hạn chế không đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Kỹ năng tin học, kỹ năng khai thác, ứng dụng internet vào phục vụ dạy học của giáo viên còn rất hạn chế.
b) Chất lượng học sinh:
- Nhiều em chưa ngoan, chưa chăm học, chưa biết cách tự học.
- Học sinh nắm kiến thức không chắc chắn, mau quên; khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hạn chế.
- Các kỹ năng môn học như đọc diễn cảm, vẽ hình, kể chuyện, viết văn,… rất hạn chế.
- Các kỹ năng sống cơ bản như nói, kể, giao tiếp, tổ chức và tham gia hoạt động,… hạn chế.
- Ý thức và thái độ khi tham gia các hoạt động chung của lớp, của trường chưa tốt; chưa tự giác chấp hành nội quy trường lớp.
c) Cơ sở vật chất:
- Phòng học, phòng chức năng chưa đạt tiêu chuẩn theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐTngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư 13/2020-TT BGD, ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD-ĐT quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS,THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020-TT BGD ngày 26 tháng 5 năm 2020 quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.
- Khu thể dục thể thao, bãi tập có nhưng chưa đảm bảo: mặt bằng chưa đảm bảo; đường chạy, hố nhảy chưa có, sân tập chưa bằng phẳng.
2. Môi trường bên ngoài:
Tình hình chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế - văn hoá xã hội của địa phương ổn định, từng bước phát triển theo chiều hướng tích cực. Đời sống của nhân dân ngày được cải thiện, công tác xoá đói giảm nghèo được các cấp quan tâm đúng mức. Nhận thức về vai trò của giáo dục của cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, mọi gia đình đều quan tâm tới việc học tập của con em và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển. Khoa học công nghệ ngày càng xâm nhập, phát triển mạnh và được vận dụng khá rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, mang lại hiệu quả thiết thực, nhu cầu việc học đòi hỏi đáp ứng ngày càng cao. Chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách tích cực nhằm phát triển giáo dục trên địa bàn.
2.1. Cơ hội: 
- Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên - nhân viên, có sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và nhân dân.
- Trong đội ngũ, có một số cán bộ, giáo viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá vững vàng.
- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
2.2. Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm, môi trường giáo dục phải đảm bảo.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo và hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Một bộ phận phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ vai trò của giáo dục; chưa đầu tư đúng mức cho giáo dục; thiếu sự phối hợp với nhà trường để giáo dục học sinh
II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC
- Thực hiện việc "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo..." theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 20 tahngs 12 năm 2011 của BCH đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo; nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục Mầm non và phổ thông tỉnh Hà tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới Việt Nam, thực hiện đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân tại văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày18 tháng 9 năm 2016 của bộ GDĐT, thông tư số 27/2020-TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của bộ GDĐT quy định đánh giá học sinh Tiểu học.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý; áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
- Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
1. Sứ mạng 
Tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện để tất cả các em học sinh đều cảm nhận được "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện nhằm phát triển tối đa các phẩm chất và năng lực, đảm bảo khi Hoàn thành Chương trình Tiểu học ở nhà trường, các em phải là những người có đạo đức, có sức khỏe, yêu quê hương đất nước, có lòng tự hào dân tộc, có các kỹ năng sống cơ bản theo lứa tuổi, có kiến thức chắc chắn để học tốt ở bậc học sau.
2. Giá trị
- Tính kỷ luật;
- Tinh thần trách nhiệm;
- Tình thương yêu;
- Tinh thần đoàn kết, hợp tác;
- Tính trung thực;
- Lòng tự trọng;            
- Lòng khoan dung;
- Tư duy độc lập, tự tin, sáng tạo, đổi mới;
- Khát vọng vươn lên.
3. Tầm nhìn
Trở thành trường chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của địa phương;  là nơi giáo viên và học sinh luôn tự tin, năng động, sáng tạo và vươn tới thành công.
IV. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
1. Mục tiêu chung
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thời đại.; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em và thu hút học sinh các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn và các xã, phường lân cận;
2. Chỉ tiêu cụ thể
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên
- Phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
- Gương mẫu chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương;
- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
- Yêu nghề, tâm huyết với nghề;
- Có kiến thức chuyên môn vững vàng; kỹ năng sư phạm, kỹ năng tin học tốt;
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả;
- Tích cực tham gia các hoạt động ở trường, ở địa phương.
2.2. Học sinh
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện; vâng lời thầy cô, cha mẹ; lễ phép với người lớn, thân thiện với bạn bè;
- Biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ;
- Tự giác thực hiện nội quy trường lớp; tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động chung;
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ các môn học và hoạt động giáo dục; đạt các phẩm chất, năng lực của người học sinh;
- Có kỹ năng sống và các kỹ năng xã hội tốt.
3. Cơ sở vật chất
3.1. Xây dựng phòng học Đa chức năng.
3.2. Xây dựng khu thể dục thể thao.
3.3. Xây dựng hệ thống bồn hoa, thảm cỏ, vườn cây; sắp xếp lại hệ thống cây xanh,  trang trí môi trường giáo dục trong và ngoài lớp.
3.4. Xây dựng mới dãy nhà 4 học phòng và 4 phòng chức năng.
3.5. Bổ sung đầy đủ trang thiết bị phòng học và các phòng phục vụ học tập.
3.6. Xây bể bơi, nhà công vụ.
V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục
- Tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, vận dụng sáng tạo mô hình trường học mới vào dạy học; đổi mới cách đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tập thể, hoạt động thư viện,… một cách hiệu quả để gắn học với hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được kỹ năng sống cơ bản.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách, tổ trưởng chuyên môn,  Đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên có liên quan.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:
+ Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
+ Có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tư cách tốt;
+ Có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản; có phong cách sư phạm mẫu mực; yêu nghề, tâm huyết với nghề; có lòng yêu thương học sinh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ Luôn đoàn kết, gắn bó với nhà trường; hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Người phụ trách: Ban giám hiệu, Tổ công đoàn, các tổ trưởng chuyên môn.
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục
- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, bảo quản tốt, sử dụng hiệu quả.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Tổ tư vấn cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, kế toán, nhân viên thư viện, thiết bị.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, thư viện giáo án điện tử, phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng, trao đổi chuyên môn, quảng bá hình ảnh nhà trường,... góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
- Người phụ trách: Phó hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.
5. Xây dựng văn hóa nhà trường
        Mỗi thành viên trong nhà trường cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường với các định hướng sau: 
        - Nuôi dưỡng bầu không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.
        - Biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ, tích cực tham gia các công việc chung. Tạo môi trường học tập thân thiện, có lợi nhất cho học sinh.
        - Phân quyền, phân trách nhiệm; chia sẻ tầm nhìn; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học; hợp tác, sáng tạo và đổi mới.
        - Giao tiếp, ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường (giữa học sinh với học sinh; học sinh với giáo viên; giáo viên với học sinh; giáo viên với cán bộ quản lý, với đồng nghiệp; giáo viên với phụ huynh và nhân dân,…) dựa trên các nguyên tắc sau: tôn trọng người khác; ngôn ngữ chuẩn mực; chân thành, cởi mở trong giao tiếp, ứng xử; phê bình góp ý phải nhẹ nhàng nhưng thẳng.
          - Thực hiện tốt việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh trường, lớp; bảo vệ môi trường sống; bảo vệ của công, tiết kiệm năng lượng.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Đội TNTP Hồ Chí Minh.
6. Huy động các nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục
Huy động tối đa các nguồn lực của xã hội, cá nhân vào việc phát triển Nhà trường.
          - Nguồn lực tài chính:
+ Ngân sách nhà nước cấp hàng năm và vận dụng các dự án;
+ Nguồn ngoài ngân sách (Từ xã hội, tự nguyện đóng góp của phụ huynh, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp).
- Nguồn lực khác:
+ Đóng góp ngày công của phụ huynh;
+ Đóng góp bằng hiện vật của nhân dân, của phụ huynh;
+ Các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân để xây dựng và phát triển nhà trường.
- Người phụ trách: Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội cha mẹ học sinh.
7. Xây dựng thương hiệu
- Từng bước nâng cao mức độ tín nhiệm của phụ huynh, của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhà trường. Xây dựng thương hiệu Nhà trường, đưa vị thế nhà trường ngày một đi lên.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Đẩy mạnh tuyên truyền; chọn ngày truyền thống, xây dựng và phát huy hiệu quả Phòng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
- Người phụ trách: Hiệu trưởng, Công đoàn và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
VI. TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược
Kế hoạch chiến lược được phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Phòng GD-ĐT thị xã Kỳ Anh, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Kỳ Liên, học sinh, phụ huynh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức
Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược; điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn để phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà Sở GD-ĐT Hà Tĩnh và Phòng GD-ĐT thị xã chỉ đạo hàng năm.
VII. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
7.1. Kế hoạch chiến lược được chia thành các giai đoạn như sau
- Giai đoạn 1: Năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022-2023;
- Giai đoạn 2: Năm học 2023 - 2024 và 2024-2025;
- Tầm nhìn đến năm 2030.
Danh mục các công trình xây dựng:
Hạng mục cần XD Thời gian bắt đầu XD Thời gian hoàn thành Số tiền Ghi chú
I. Xây dựng cơ sở vật chất        
1.Cải tạo, sửa chữa, sơn lại phòng học, phòng chức năng. 7/2021 9/2021 1.150.000  
2. Lát gạch sân trường 6/2022 8/2022 700.000  
3. Xây 6 Phòng học, phòng chức năng 3/2022 9/2022 2.500.000  
4.Xây dựng sân thể thao 5/2023 8/2023 850.000  
5.Làm nhà để xe học sinh 6/2023 8/2023 100.000  
6. Xây bể bơi 6/2024 8/2024 500.000  
Cộng mục I     5.800.000  
II. Mua sắm trang thiết bị dạy học        
1. Mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 và lớp 2. 9/2021 12/2021 50.000  
2. Mua bàn nghế học sinh, bảng viết, bàn giáo viên, tủ thiết bị các phòng bộ môn, phòng học 10/2021 12/2023 250.000  
3. Mua 35 máy tính các phòng Tin học , phòng thư viện 2023 2024 350.000  
4. Mua 20 Ti vi các lớp học phục vụ giảng dạy 2021 2024 250.000  
Cộng mục II     900.000  
Tổng kinh phí  năm 2020 đến 2023     6.700.000  
 
 Dự kiến nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2020-2025:  6,7 tỷ
 Trong đó:
- Vốn Ngân sách tỉnh 3 tỷ đồng.
- Vốn Ngân sách thị xã  3,5 tỷ đồng
- Huy động xã hội hóa giáo dục: 200 triệu đồng).
7.2. Giải pháp thực hiện:
1. Giải pháp về công tác quy hoạch: Điều chỉnh công tác quy hoạch.
2. Giải pháp huy động và sử dụng nguồn lực:
 Tranh thủ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách thị xã, huy động đóng góp tư phụ huynh và các nguồn khác.
3.Giải pháp về tăng cường công tác quản lý nhà nước:
Chấp hành nghiêm túc quy định của luật ngân sách. Sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm chi.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục: Bổ sung đủ biên chế theo quy định, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi đạo đức, phẩm chất chính trị.
      Để đảm bảo đủ các điều kiện để kiểm tra lại sau 5 năm đạt chuẩn vào năm học 2022-2023, trước mắt cần bổ sung các hạng mục sau:
          + Xây thêm 6 phòng học, 3 phòng chức năng.
+ Cải tải tạo, Tu sửa các dãy nhà (thay thế cữa sổ, sơn, lát gạch hành lang...);
          + Củng cố Thư viện Thân thiện.
          + Nâng cấp trường, xây dựng sân thể thao;
+ Làm thêm nhà để xe đạp học sinh;
+ Mua sắm trang thiết bị Dạy-Học
7.3 Mục tiêu của từng giai đoạn
* Giai đoạn 2020 - 2023
a)  Mục tiêu:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
- Hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 theo thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.
Bổ sung trang thiết bị; sắp xếp lại hệ thống cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ; cải tạo nhà đa năng, sân thể dục thể thao.
- Xây dựng uy tín, thương hiệu về chất lượng giáo dục của nhà trường.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % luôn thực hiện đúng các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương và nội quy, quy chế cơ quan;
+ 100% có đạo đức tư cách tốt, có lối sống mẫu mực;
+ 100% có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm;
+ 80% trở lên có năng lực chuyên môn khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;     
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng iternet thường xuyên, hiệu quả.
- Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi;
+ 100% thực hiện tốt nội quy trường lớp.
- Giai đoạn 1: Năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022-2023;
- Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
Hạng mục cần XD Thời gian bắt đầu XD Thời gian hoàn thành Số tiền Ghi chú
I. Xây dựng cơ sở vật chất        
1.Cải tạo, sửa chữa, sơn lại phòng học, phòng chức năng. 7/2021 9/2021 1.150.000  
2. Lát gạch sân trường 6/2022 8/2022 700.000  
3. Xây 6 Phòng học, phòng chức năng 3/2022 9/2022 2.500.000  
4.Xây dựng sân thể thao 5/2023 8/2023 850.000  
5.Làm nhà để xe học sinh 6/2023 8/2023 100.000  
6. Xây bể bơi 6/2024 8/2024 500.000  
Cộng mục I     5.800.000  
II. Mua sắm trang thiết bị dạy học        
1. Mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 và lớp 2. 9/2021 12/2021 50.000  
2. Mua bàn nghế học sinh, bảng viết, bàn giáo viên, tủ thiết bị các phòng bộ môn, phòng học 10/2021 12/2023 250.000  
3. Mua 35 máy tính các phòng Tin học , phòng thư viện 2022 2024 350.000  
4. Mua 20 Ti vi các lớp học phục vụ giảng dạy 2021 2024 250.000  
Cộng mục II     900.000  
Tổng kinh phí  năm 2020 đến 2023     6.700.000  
a) Mục tiêu: 
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục;  trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của thị xã; là trung tâm văn hóa của địa phương.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;
+ 90% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng;        
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.
- Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 70% trở lên biết cách tự học, thường xuyên tự học có hiệu quả;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;
+ 50-60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;
+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
- Giai đoạn 2: Năm học 2023 – 2024 và 2024-2025.
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục;  trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên  80 - 95%.
+ 100% CB, GV biết sử dụng công nghệ thông tin thường xuyên có hiệu quả.
+ Có 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt trình độ trên chuẩn.
-  Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 90% trở trở lên biết cách tự học và thường xuyên tự học có hiệu quả;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;
+ Trên 60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;
+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.
-  Cơ sở vật chất: Các hạng mục cần xây dựng, dự trù kinh phí và nguồn huy động
* Giai đoạn 2025 - 2030:
a) Mục tiêu: 
Tiếp tục ổn định, giữ vững và nâng cao uy tín nhà trường về chất lượng giáo dục; xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; từng bước đưa nhà trường vào tốp các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của huyện; là trung tâm văn hóa của địa phương.
b) Chỉ tiêu cụ thể:
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên:
+ 100 % có uy tín cao trong đồng nghiệp, trong phụ huynh và nhân dân;
+ 90% trở lên có năng lực chuyên môn  khá giỏi, có kỹ năng sư phạm vững vàng; 
+ 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác mạng internet thường xuyên, hiệu quả; 80% trở lên có chứng chỉ B Tin học và Tiếng Anh.
- Học sinh:
+ 100% hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục;
+ 100% đạt các phẩm chất và năng lực;
+ 70% trở lên biết cách tự học, thường xuyên tự học có hiệu quả;
+ 100% có kỹ năng sống phù hợp theo lứa tuổi; tự tin, mạnh dạn và chuẩn mực trong giao tiếp; biết yêu thương, quan tâm, chia sẽ;
+ 50-60% có kỹ năng tổ chức các hoạt động;
+ 100% tự giác thực hiện các quy định của pháp luật và nội quy trường lớp; tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và địa phương.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng:
          - Xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
          - Thành lập Ban chỉ đạo, Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Cụ thể:
          + Giai đoạn 1 (năm học 2020-2023): Trình cấp thẩm quyền phê duyệt chiến lược phát triển của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược trong giai đoạn.
          + Giai đoạn 2 (từ năm 2023-2025): Thực hiện các sứ mệnh của chiến lược phát triển nhà trường: “Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo”. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2.
          + Giai đoạn 3 (từ năm 2025-2030): Khẳng định được thương hiệu, uy tín và hình ảnh của nhà trường “Là một cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng được yêu cầu của xã hội.
          Hằng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, có điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
          2. Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng; Tổng phụ trách:
          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
          3. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:
          Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch này.
          4. Trách nhiệm của tổ chuyên môn và các bộ phận trong nhà trường:
          Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo tuần, tháng, năm và từng đợt thi đua.
Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của từng thành viên.
Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao.
          Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên phản hồi, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
          5. Trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, nhân viên:
Căn cứ kế hoạch năm học để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch theo lộ trình đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng trong thời đại mới, thời đại thông tin, công nghệ.
          Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu trở thành giáo viên, nhân viên giỏi, xứng đáng là “tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.
          Phát huy tinh thần vượt khó vươn lên, luôn có khát vọng được đóng góp sức mình vào sự phát triển của nhà trường với phương châm “Nỗ lực của mỗi cá nhân là thành công của tập thể”.
          6. Trách nhiệm của học sinh:
          Ra sức học tập tốt, rèn luyện chăm với khẩu hiệu hành động “Kiên trì, vượt khó, vươn lên”.
          Luôn trau dồi đạo đức, hành vi phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động, rèn kỹ năng sống.
          7. Trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh:
          Phối hợp với nhà trường trong giáo dục, bồi dưỡng học sinh các giá trị cơ bản trong hệ thống các giá trị mà chiến lược đã vạch ra.
          Luôn có những ý kiến tham mưu, đóng góp, giúp đỡ và ủng hộ nhà trường về mọi mặt. Cùng nhà trường hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của kế hoạch chiến lược.
         IX. KẾT LUẬN
          Trong giai đoạn 2020 - 2025, Trường Tiểu học Kỳ Liên có những điều kiện thuận lợi từ việc Đảng ủy, chính quyền có nhiều chủ trương, chính sách để phát triển giáo dục nói chung và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhà trường nói riêng.
          Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, từ mục tiêu và định hướng chiến lược, từng tổ chức và cá nhân trong trường xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung của nhà trường.
          Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nhất là xây dựng các phòng học, sân trường, sân chơi, bãi tập, nhà ăn,... Các bậc cha mẹ học sinh cần quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập. Hàng năm, Phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng, góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, xây dựng nhà trường đạt Kiểm định chất lượng mức độ 3 trường chuẩn Quốc gia Mức độ 2.
          Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 của Trường Tiểu học Kỳ Liên, các tổ chức, cá nhân căn cứ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công để xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch ngắn hạn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch chiến lược. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các tổ chức, cá nhân trong nhà trường phản ánh để Hội đồng trường nghiên cứu, điều chỉnh./.
 
    Nơi nhận:
    - Phòng GD&ĐT;
    - TT Đảng ủy, TT HĐND,
    - CT và PCT UBND xã;
    - Chi bộ, CĐ, PHT;
    - Lưu: VT.     
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Minh Châu
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
P. CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Trần Xuân Hòa
 
 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Sum
 

Tác giả bài viết: Lê Minh Châu

Nguồn tin: Trường TH Kỳ Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay330
  • Tháng hiện tại11,170
  • Tổng lượt truy cập360,986
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây